Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики

DSpace/Manakin Repository

Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики

Show full item record

Title: Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики
Author: Скасків, Ганна Михайлівна
Description: Визначено методичні особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час ви-вчення інформаційних технологій. Представлено результати дослідження з питань впровадження прое-ктних методик у навчальний процес на прикладі скретч-проектів. Обґрунтовано доцільність і можливо-сті реалізації діяльнісного підходу до вивчення окремих розділів шкільного курсу інформатики з викори-станням проектних технологій у системі дистанційного навчання.Определены методические особенности организации учебно-познавательной деятельности уча-щихся при изучении информационных технологий. Представлены результаты исследования по вопросам внедрения проектных методик в учебный процесс на примере скретч-проектов. Обоснована целесообра-зность и возможности реализации деятельностного подхода к изучению отдельных разделов школьного курса информатики с использованием проектных технологий в системе дистанционного обучения.The methodical peculiarities of teaching students computer science are discussed. The results of the re-search on the implementation of design methodologies in the educational process on the example of scratch pro-jects are given. The necessity and possibilities of realization the active approach in teaching a certain chapters of computer science using design technologies in distance learning system.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/69
http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/602
Date: 2011-03


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics