Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики

DSpace/Manakin Repository

Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики

Show simple item record

dc.contributor.author Скасків, Ганна Михайлівна
dc.date.accessioned 2013-11-01T13:24:54Z
dc.date.available 2013-11-01T13:24:54Z
dc.date.issued 2011-03
dc.identifier.citation Скасків, Г. Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики / Ганна Скасків // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка / гол. ред. Г. Терещук. – Тернопіль, 2011. – № 1. – С. 108-114.
dc.identifier.uri http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/69
dc.identifier.uri http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/602
dc.description Визначено методичні особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час ви-вчення інформаційних технологій. Представлено результати дослідження з питань впровадження прое-ктних методик у навчальний процес на прикладі скретч-проектів. Обґрунтовано доцільність і можливо-сті реалізації діяльнісного підходу до вивчення окремих розділів шкільного курсу інформатики з викори-станням проектних технологій у системі дистанційного навчання.
dc.description Определены методические особенности организации учебно-познавательной деятельности уча-щихся при изучении информационных технологий. Представлены результаты исследования по вопросам внедрения проектных методик в учебный процесс на примере скретч-проектов. Обоснована целесообра-зность и возможности реализации деятельностного подхода к изучению отдельных разделов школьного курса информатики с использованием проектных технологий в системе дистанционного обучения.
dc.description The methodical peculiarities of teaching students computer science are discussed. The results of the re-search on the implementation of design methodologies in the educational process on the example of scratch pro-jects are given. The necessity and possibilities of realization the active approach in teaching a certain chapters of computer science using design technologies in distance learning system.
dc.language.iso uk
dc.publisher Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
dc.subject навчально-пізнавальна діяльність
dc.subject дистанційне навчання
dc.subject скретч
dc.subject діяльнісний підхід
dc.title Методичні аспекти використання проектних технологій у системі дистанційного навчання у процесі вивчення інформатики
dc.title.alternative Методические аспекты использования проектных технологий в системе дистанционного обучения в процессе изучения информатики
dc.title.alternative Methodological aspects of using design technologies in distance learning of computer science
dc.type Article
dc.rights.holder © Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics