Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних тех-нологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів

DSpace/Manakin Repository

Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних тех-нологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів

Show full item record

Title: Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних тех-нологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів
Author: Балик, Надія Романівна; Шмигер, Галина Петрівна
Description: Проаналізовано сучасні підходи до визначення технології змішаного навчання. Розглянуто іннова-ційний підхід до організації навчального процесу, заснований на поєднанні традиційного навчання із на-вчанням у режимі on-line на прикладі курсу «Сучасні інформаційні технології у навчальному процесі». Висвітлено методичний аспект реалізації технології змішаного навчання у процесі проходження комп’ютерної практики студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів.Проанализированы современные подходы к определению технологии смешанного обучения. Расс-мотрен инновационный подход к организации учебного процесса, основанный на сочетании традицион-ного обучения с обучением в режиме on-line на примере курса «Современные информационные техноло-гии в учебном процессе ». Освещен методический аспект реализации технологии смешанного обучения в процессе прохождения компьютерной практики студентами химико-биологических факультетов педа-гогических университетов.Modern approaches to the definition of mixed learning technology were analysed. An innovative approach to the educational process based on the combination of traditional teaching and on-line training on the example of «Modern information technologies in educational process» was perfomed. Methodological aspect of the mixed learning technology realization during computer practice by students of chemical and biological faculties of pedagogical universities was shown.
URI: http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/31
http://elar.fizmat.tnpu.edu.ua/handle/123456789/603
Date: 2011-03


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics